Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку фізична особа (Адміністратор сайту, адреса реєстрації: Україна) та/або її афілійовані особи можуть отримати про користувача під час використання ним сайту https://ura. dn.ua. Використання сайту https://pipicar.com.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє сайт https://pipicar.com.ua

1.1. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає себе самостійно при залишенні коментаря, реєстрації (створенні облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом https://pipicar.com.ua в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер користувача (або іншої програми , за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адресу сторінки, що запитується.

1.1.3. Дані, що надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів сайту, відповідно до діяльності цього ресурсу: ім'я електронна пошта

1.2. Ця Політика застосовується лише до сайту https://pipicar.com.ua та не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://casino.ru. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.3. Сайт у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак сайт https://pipicar.com.ua виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, які пропонуються у формах цього ресурсу, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів сайту https://pipicar.com.ua.

2.2. Персональну інформацію користувача можна використовувати в таких цілях:

2.2.1 Поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових товарів та послуг

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Сайт https://pipicar.com.ua зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів. 3.2. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.

3.3. Сайт https://pipicar.com.ua має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії шляхом висловлення згоди у наданні таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного сайту https://pipicar.com.ua або для надання товарів та/або надання послуги користувачу;

3.3.3. Передача передбачена російським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів сайту https://pipicar.com.ua або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду про користування сайтом https://pipicar.com.ua.

3.4. Під час обробки персональних даних користувачів сайт https://pipicar.com.ua керується законом України «Про персональні дані».

4. Зміна користувача персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту в такий спосіб: Email: [email protected]

4.2. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним способом: Email: [email protected]

5. Заходи, які застосовуються захисту персональної інформації користувачів

5.1. Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

6.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://pipicar.com.ua/privacy-policy/

6.2. До цієї Політики та відносин між користувачем та Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню права України.

7. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції

7.1. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики слід надсилати в такий спосіб: Email: [email protected]